Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Jong Leren Eten wil kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten begeeft zich op het snijvlak van gezondheidseducatie, boerderijeducatie en natuur- en milieueducatie. Op deze website staat een overzicht van het aanbod in voedseleducatie van lokale organisaties voor het onderwijs en de kinderopvang.

In Utrecht zijn twee Jong Leren Eten makelaars actief: Lisa Verbruggen (IVN) en Emy Sloot (GGD regio Utrecht). Zij werken vanuit het duurzaamheidsdomein en het gezondheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaars verbinden vraag en aanbod en stemmen af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio.

Subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 

Bekijk meer


Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws uit Utrecht? Bekijk dan de regiopagina van Utrecht op de landelijke website van Jong Leren Eten 

Bekijk meer